Låna båtar

Om du är medlem så är du välkommen att låna LBS båtar.

Priser vid lån

  • Tera eller optimist 50kr 3h, 100kr heldag
  • Feva 100kr för 3h, 200 kr heldag
  • Quest 350kr för 3h, 500 kr heldag
  • Optimist 50kr 3h, 100 kr heldag
  • Kajak 50kr 3h, 100 kr heldag 
  • 606 200 kr 3 h, 400 kr per dag
  • Hobiecat 200 kr 3 h, 400 kr per dag
  • SUP (Stand Up Padel) 50 kr 3 h, 100 kr heldag

Bokningsinstruktion

1. Skriv ditt namn, klockslag och telefonnummer på önskad jolle och dag i bokningslistorna (se länk nedan).

Innan Segling
2. Kontakta någon i styrelsen för att få koden till segelförråd mm.
3. Kom gärna på en av våra Prova på seglingar för att lära dig att rigga.
4. Du ansvarar själv för riggning, sjösättning, rengöring, återställande mm. Riggningsinstruktion för Quest finns i segelförrådet.
5. Skriv i utlåningsliggaren som finns på klubbhusets altan när du hämtar och återlämnar utrustningen.
6. Skriv i liggaren/boknings eller meddela styrelsen om något är fel eller saknas på utrustningen när du lämnar tillbaka den.

OBS Det är obligatoriskt att följa säkerhetsföreskrifterna och använda flytväst vid användning av LBS utrustning. Flytväst att låna i segelförrådet.

 

 Den som lånar utrustning, eller dess målsman då personen är minderårig, 
är ansvarig för ersätta alla skador som sker vid oaktsam hanterande.

 

Alla elever i seglarskolan 2023 får låna optimist och tera för egen träning utan kostnad hela säsongen

 

Länk till bokningen