Seglarskola Kurser


Seglarskoj

Förkunskap, inget krav på simkunnighet, men vattenvana är önskvärt.

Ålder: 6 - 8 år

Seglarskoj är ett sätt för de yngsta deltagarna att lära känna seglarmiljön.  I den här gruppen får barnen lära sig att vistas i närheten och ute på vattnet med fokus att väcka intresse för sjöliv i roliga former. Framförallt leker vi och har kul under temat sjö och båtliv. Barnen får pröva på att segla/åka båt tillsammans med ledare vid lugna vindar och efter barnens önskemål. 

Nybörjare / Nivå 1

Kunskapskrav: simkunnig (200 m) 

Ålder: 8 – 17 år

Vi går igenom seglingens grunder, lär oss båtens delar, sjövett och att segla, samtidigt som vi leker och har skoj. Vi seglar tillsammans i klubbens flermansjolle RS Quest, men prövar även våra mindre enmansjollar Optimist och RS Tera.

Efter en gemensam uppstart delas eleverna upp i grupper efter deras kunskap, färdigheter på vattnet samt ålder.

Fortsättare / Nivå 2

Kunskapskrav:  Simkunnig (200 m)  samt tidigare seglingserfarenhet (minst 30 timmar) och känner sig tillräckligt säker att själv manövrera båten 

Ålder 8 – 17 år

Vi fortsätter gå igenom seglingens grunder (se nivå 1), samt lär oss grundläggande kappseglingsregler och enklare kappsegling. 

Efter en gemensam uppstart delas eleverna upp i grupper efter deras kunskap, färdigheter på vattnet samt ålder.

Vuxenkurs

Är du vuxen och vill lära dig segla, Vi har ett liknande upplägg med förmiddag respektive eftermiddagskurs. Men här seglar du tillsammans med en instruktör eller en seglarerfaren klubbmedlem. Vi använder klubbens kölbål 606 till vuxenutbildningen. Ni är 2 elever tillsammans med en instruktör i båten. Och vi försöker anpassa utbildningen beroende på vilken erfarenhet deltagarna har och spenderar så mycket tid som möjligt i båten.