Aktiviter

För att kunna anmäla sig till en aktivitet eller kurs, måste deltagaren först bli medlem och betala in medlemsavgiften.  

Observera att det är deltagaren för kursen/aktiviteten vars medlemskap och konto måste vara aktiverat för anmälan.