VIP - låna båtar fritt


Tillgång till båtar, materiel mm

Gratis tillgång till klubbens materiel som lånas ut. Istället för att du betalar hyra per gång. Access till förråd och klubbhus ingår. Kostnaden gäller för hela familjen årsvis.