Båtklubens dag på Kristi Himmelfärdsdag den 13 maj mellan 9-13

Vi kommer att stå utanför ICA-affären och informera om vår verksamhet.


Som alla vet så kommer klubben att få en ny brygga under juni och nu har ni möjlighet att vara med och sponsra med 200:- per planka. Gör detta genom att antingen swisha på 123 038 7902 eller besöka oss utanför ICA på Kristi Himmelfärdsdagen. 

Vårt klubbhus kommer vara öppet och båtar som används i seglarskolan finns uppställda utanför. Segelskoleledare och styrelseledamöter kommer att finnas på plats för frågor om våra båtar och verksamhet.

Detta är ett bra tillfälle att besöka oss om ditt barn ska gå i seglarskolan. Vi har bilder och böcker som visar vad man gör i seglarskolan. Har ni inte redan anmält ert barn till seglarskolan så är ni välkomna att göra det på plats, dock så börjar det bli ont om plats så vill ni vara på säkra sidan så gör det här på websidan. 


Kom gärna och besök oss.

Tjustbygdens Sparbank stöttar Loftahammars Båtsällskap

Verksamheten och seglarskolan i Loftahammars Båtsällskap har legat nere under två år, 2019 och 2020. I oktober 2020 tillsattes en ny styrelse som jobbar hårt med att återstarta seglarskolan och övrig verksamhet för klubbens medlemmar. Seglarskolan kommer att pågå under hela juli 2021 och har plats för 100 barn och ungdomar. I dagsläget är redan mer än hälften av platserna bokade.

Lotti Jilsmo på Tjustbygdens Sparbank påpekar att man är imponerade över det engagemang ett stort antal medlemmar visat inför återstarten av seglarskolan och verksamheten i klubben. Man är mycket nöjd med det förändringsarbete som pågår och den entusiasm som finns. Man har därför tilldelat klubben 293.380 kronor i bidrag för byggandet av en egen brygga och för inköp av 5 st Quest segeljollar.

Det här är fantastiska nyheter, säger Ulf Tjernberg, ordförande i LBS. En egen brygga säkrar möjlighterna att driva seglarskola även i framtiden och gör det möjligt för oss att utöka aktivitererna på Vivassen. Quest-jollarna kommer att vara en viktig del i seglarskolan och gör det möjligt för de äldre eleverna att utvecklas och utmanas. Båten rekommenderas av Svenska Seglarförbundet för elever som vill utvecklas och segla tillsammans. Båten kommer att ha både storsegel, fock och gennaker.

Uppdraget att leverera bryggan har gått till Loftahammars Varv och Marina AB (f.d. Båtrenoveringar AB) som hade den mest fördelaktiga offerten. Bryggan kommer att byggas på plats i Loftahammar. Flytblocken levereras av Svenska Pontonhamnar och allt trämaterial av Anders Trä i Loftahammar. Livslängden beräknas till 20 år. Klubben kommer att bidra med visst eget arbete för att hålla priset nere.

Västerviks Kommun har varit positiva till den nya bryggan och beviljade bygglov redan i januari. Tack vare stödet från Tjustbygdens Sparbank har vi nu säkrat 40% av finansieringen, säger Peter French, klubbens sekreterare. Vi jobbar vidare med sponsring och bidrag från flera olika håll och hoppas på besked inom de närmaste veckorna.

 

 

En RS Quest har anlänt till Lofthammar.

Nu har några hjälpsamma medlemmar hämtat en båt av typen RS Quest.
Båten är samma modell som LBS har beslutat att köpa in. 

Den finns nu nere vid klubbstugan och är man sugen går det att segla den i helgen. 
Är det många som vill testa eller bara titta. Tänk på pandemi restriktionerna.

Är du osäker kontakta styrelsen så hjälp vi er. Vi vill att alla som önskar ska få se den. 

Årsmötet 2021 avklarat på distans

Årsmötet som hölls 21 mars var mycket välbesökt, rekordmånga röstande fanns med. Mötet hölls online via Teams och tekniken fungerade bra. Rösträkningen tog lite tid och behöver utvecklas till kommande möten. Glädjande nog fanns många kompetenta kandidater till poster i styrelsen och suppleanter.

 

Några av de viktigare besluten på årsmötet:

  • Investering i ny egen brygga ska göras enligt styrelsens förslag. Denna kommer på plats under juni månad.
  • Styrelsen fick mandat att förnya båtbeståndet med nya RS Quest jollar för de äldre i seglarskolan.
  • Det nya förslaget till stadgar antogs och ska slutligen röstas igenom på ett extra medlemsmöte under maj månad. Kallelse till detta kommer.

Protokoll och bilagor finns tillgängliga kan du se genom att klicka här

Stöd från Riksidrottsförbundet

LBS får 10.500 sek i stöd för ”Idrott för äldre” från Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet har av regeringen beviljats särskilda medel för att skapa bättre förutsättningar för äldre att bibehålla ett aktivt liv, ökad fysisk aktivitet och för att minska ensamhet hos målgruppen äldre (65+). Idrottsföreningar som idag bedriver verksamhet där personer 65+ deltar bidrar redan till dessa mål och därför har Riksidrottsstyrelsen beslutat att 24 miljoner kronor ska avsättas till ett verksamhetsstöd.


LBS bedriver ju både issegling och vanlig segling där många äldre 65+ deltager. Styrelsen tar gärna emot förslag på hur verksamheten för 65+ kan bli ännu bättre.

 

svenskasjo josefin ssf 980x240 1