Stadgar 2023

Nedan finner ni Loftahammars Båtsällskaps gällande stadgar.

Namn Datum/tid