Stadgar 2024

Nedan finns förslag på stadgeändringar till 2024. Läs gärna igenom och kom med synpunkter inför möte 2024.

Namn Datum/tid