Låna båtar

Om du är medlem så är du välkommen att låna LBS båtar.

Priser vid lån

  • Tera eller optimist 50kr 3h, 100kr per dag
  • Feva 100kr för 3h, 200 kr per dag
  • Quest 350kr för 3h, 500 kr per dag
  • Optimist 50kr 3h, 100 kr per dag
  • Kajak 50kr 3h, 100 kr per dag 
  • 606 350 kr 3 h, 500 kr per dag
  • Hobiecat 200 kr 3 h, 400 kr per dag
  • SUP (Stand Up Padel) 50 kr 3 h, 100 kr per dag
  • Zest 200 kr 3h, 400 kr per dag

Bokningsinstruktion

1. Skriv ditt namn, medlemsnummer, klockslag och telefonnummer på önskad jolle och dag i bokningslistorna (se länk nedan).

Innan segling
2. Kontakta någon i styrelsen för att få koden till segelförråd mm.
3. Kom gärna på en av våra Prova-på seglingar för att lära dig att rigga.
4. Du ansvarar själv för riggning, sjösättning, rengöring, återställande mm. Riggningsinstruktion för Quest finns i segelförrådet.
5. Vid återlämnande: Skicka SMS till vår jourtelefon, glöm inte tillägga om något är fel, saknas eller har gått sönder: 076-566 47 95

OBS Det är obligatoriskt att följa säkerhetsföreskrifterna och använda flytväst vid användning av LBS utrustning. Flytväst finns att låna i segelförrådet.

 

 Den som lånar utrustning, eller dess målsman då personen är minderårig, 
är ansvarig för ersätta alla skador som sker vid oaktsamt hanterande.

 

Alla elever i seglarskolan 2024 får låna optimist, Tera och Zest för egen träning utan kostnad hela säsongen.

 

Länk till bokningen