Enkät - Miljön i Vivassen

Din medverkan i nedanstående enkät är viktig.V.v. - ta en minut och besvara den.
Bakgrund:
Vattenmiljön i Vivassen är dålig enligt gjorda undersökningar och provtagningar.
Vi vill gärna veta dina åsikter och hur du kan hjälpa till att förbättra miljön.
Frågor märkta med (*) är tvingande.
Namn (frivilligt)

E-mail (frivilligt)
Invalid Input

Vad tycker du om klubbens miljöarbete?
*
Invalid Input

Kan du tänka dig att deltaga med någon uppgift i detta arbete.
*

Invalid Input

Jag har toalett i båten ...
*

Invalid Input

Använder du/kommer du att använda latrinan i Vivassen?
*

Invalid Input

Tänker du bygga om så du kan sugtömma din toa?
*

Invalid Input

Om du svarade "Nej" på ovanstående fråga - förklara gärna varför.
Invalid Input

Tycker du att det är viktigt att vi slutar tömma våra toaletter i Vivassen och andra vikar?
*

Invalid Input

Säger du till om du ser båtar som tömmer på otjänliga platser?
*

Invalid Input

Har du några egna tankar och åsikter, använd denna ruta.
Övrigt (frivilligt)
Invalid Input

Invalid Input

Mer i denna kategori: « Mastkran
Högst upp

svenskasjo josefin ssf 980x240 1