Föllj vårt forsatta miljöarbete

Läs om förorenade hamnar och båtuppläggninsplatser.

Vivassen tillhör idag de vattenområden som har en otillfredställande vattenkvalite likaså en botten med mycket låga värden av syrerikt vatten ,skall vi ha ett levande vatten att lämna över till kommande generationer måste vi ta tag i orsakerna till detta nu.

Ingen åtgärd är för liten. Tänk på det när du använder Vivassens vatten.

 

Undersökning som gjorts i Svenska Kustkommuner av Instiutionen för tillämpad miljövetenskap Stockholms universitet, i den talar man om miljögifter på  båtuppläggningsplatser och läckage från dessa ut i våra vatten.

 

Loftahammar finns inte med bland undersökta platser, men vi har säkert läckage från våra båtuppläggningsplatser runt Vivassen. Det är hög tid att vi stoppar tillförsel av ytterliggare skadliga ämnen till marken genom att tex alltid lägga en plast under båten när vi slipar, skrapar och målar för att sedan hantera detta som miljö farligt avfall. Även spill av oljor, olika bränslen och glykol måste unvikas på marken och i vattnen.

 

Att vi alltid använder fasta anläggningar på land när vi skall duscha, diska och vid toalettbesök när vi ligger vid vår båtplats i Vivassen.              Till rapporten


 

 

 

 

Högst upp

svenskasjo josefin ssf 980x240 1