Handlingsplan för Tjust vattenråd

Bakgrund och bildande av Tjust vattenråd, syfte och mål.

Vattenrådet ska fungera som ett lokalt samverkansorgan,varaett forum dls mellan olika aktörer som har ett direkt intresse i vattenfrågor av olika skäl och dels mellan vattenrådet och vattenmyndigheten.

 

Vattenrådet ska verka för spridning av kunskap om vattenfrågor till allmänheten och vara övergripande behjälpliga vid lokala miljöåtgärder kopplat till vattenkvalitet.

 

Vattenrådet ska verka för långsiktigt vattenkvalitet (ytvatten och grundvaten) och identifiera möjliga åtgärdsområden

Följ länken   http://www.tjust.com/arkipelag/index.htm    Följ länken

Följ länken  http://www.viss.lansstyrelsen.se/       Följ länken

 

 

 

 

Högst upp

svenskasjo josefin ssf 980x240 1