Corona pandemin

2020 05 09 Coronapandemin sätter stopp för klubbens aktiviteter.

Arbetsdagen lördag den 7 sept

2019-09-07 Sex medlemmar kom till dagens arbetsdag, köksavdelning fick sig en uppsnyggning och så gjorde vi plats för flera båtar i stora magasinet genom att flytt på den stora…

svenskasjo josefin ssf 980x240 1