lbsslide
Viktig medlemsinformation!

Viktig medlemsinformation!

Hej,

Inför säsongen 2022 och årsmötet i mars vill vi informera om det viktigaste som händer i närtid.

 

 

Medlemsavgifter för 2022

Samtliga medlemmar ska nu ha fått fakturor med avgifterna för 2022. Om du saknar din faktura så ta kontakt med kassören kassor@loftahammarsbatsallskap.se

 

På årsmötet 2021 togs beslut om höjning av avgiften för familjemedlemsskap till 350 sek, samt att inträdesavgiften för nya medlemmar slopas helt. Hemsidan ska nu vara uppdaterad med de nya avgifterna.

 

Årsmöte den 13 mars 2022

Söndagen den 13 mars kommer vi att hålla vårt årsmöte. Vi hoppas på att kunna hålla detta på plats i Loftahammar eller eventuellt ett kombinerat möte på plats och online, men vi avvaktar beslut beroende på vilka restriktioner som gäller. Formell kallelse till årsmötet kommer under februari via epost och hemsida. Välkomna!

 

Motioner till årsmötet

Alla motioner och förslag att ta beslut om på årsmötet ska skickas in via epost till sekreterare@loftahammarsbatsallskap.se senast den 31 januari 2022.

 

Rösträtt på årsmötet

Föreningen antog nya stadgar på förra årsmötet. Dessa finns på hemsidan. För att ha rösträtt på årsmötet så ska medlemsavgiften för 2022 vara betald senast den 13 februari. Nytt för i år är också att familjemedlemsskap berättigar till en röst per familj. Vill man att fler familjemedlemmar ska kunna rösta så får man teckna individuella medlemskap.

 

Valberedningen

Valberedningen har påbörjat sitt arbete och tar gärna emot förslag på kandidater till styrelse och övriga funktionärer.

Inför årsmötet 2022 har tre personer meddelat att de inte ställer upp för omval: Ulf Tjernberg (ordförande), Sara Bergholtz (ledamot) och Fredrik Blixt (suppleant).

Vill du själv eller har du förslag på någon lämplig person så ta kontakt med Ping Sidbo via epost pingolarsa@gmail.com eller telefon 070 815 0120.

 

Dokumentation inför årsmötet

Underlag och dokument inför årsmötet kommer att finns tillgängliga via hemsidans medlemssidor allteftersom de blir klara. Senast 6 mars kommer samtliga handlingar att finnas tillgängliga.

 

Seglarskola juli 2022

Planeringen av sommarens seglarskola pågår för fullt. Vi räknar med att öppna upp anmälan i slutet av februari eller början av mars. Ett flertal av förra årets ledare kommer att vara med även i år, men känner du någon ungdom som gärna vill vara med som ledare eller hjälpledare så hör av dig. Kontakta seglarskolan@loftahammarsbatsallskap.se

 

Aktiviteter och verksamhet

Inför säsongen så hoppas vi på att få igång mera verksamhet för både gammal och ung nere vid klubbhuset, bryggan och stranden. Planering pågår för både kvällsseglingar och annat för medlemmarna. Vi vill också få igång utlåningen/uthyrnigen av klubbens båtar på ett bättre sätt än förra säsongen. Hör av dig om du vill vara med eller hjälpa till!

 

SBU Svenska Sjö

Om oss

Vi verkar för ett säkrare och billigare båtliv. Vi samverkar med skolor och föreningar när det gäller segling och andra aktiviteter. När vinter gör sitt intåg erbjuder vi isjaktsegling i olika former.

Kontaktinformation

Loftahammars Båtsällskap
Sandbyhovsvägen 9
590 95 Loftahammar‎

Kontakta oss

Svenska Sjö - Försäkring

Genom att vara medlem i Loftahammars Båtsällskap erbjuds bra och billiga försäkringar genom Svenska Sjö. Bli medlem i LBS. Besök Svenska Sjö.