Information om årsmötet 2021

Träffar: 468

Information om årsmöte i Loftahammars Båtsällskap 2021

Välkommen till årsmöte i LBS 21 mars 2021 kl 14.00.

Årets möte kommer att ske online.

Du behöver tillgång till en dator, mobil eller platta för att kunna vara med, samt en e-postadress.

Föranmälan är obligatorisk. Vi är tacksamma om du meddelar ditt intresse snarast så vi kan slutföra planeringen.

 

Skicka in din anmälan på info@loftahammarsbatsallskap.se

 

Kallelse och dagordning kommer att skickas ut med epost till samtliga medlemmar inom kort.

Dokument och underlag för mötet kommer att finnas tillgängliga efterhand på LBS medlemssidor.

Vi återkommer senare med instruktioner om inloggning mm till de som anmält sig.

Hoppas att du har möjlighet att närvara på mötet!

 

Vi har ett flertal viktiga frågor för medlemmarna att ta ställning till förutom de sedvanliga valen etc.


• Stadgarna för LBS behöver ser över och förnyas. Nytt förslag ska röstas om på mötet.


• LBS har fått bygglov på en egen brygga.

Styrelsen har tagit fram ett beslutsunderlag för detta och medlemmarna skall besluta om denna investering.


• Seglarskolan ska återstartas efter två säsonger.

Du som medlem kan ge dina synpunkter om denna verksamhet.

 

För att få deltaga på årsmötet krävs att medlemsavgiften för 2021 är betald i god tid. Egen närvaro via inloggning är nödvändig för att rösta. Är man flera personer som lyssnar på samma uppkoppling så kan endast den som är inloggad rösta.

Frågor och anmälan görs till info@loftahammarsbatsallskap.se

Välkomna!

Styrelsen i LBS

 

OBS glöm inte att eventuella motioner skall vara inlämnade senast 28 februari!

svenskasjo josefin ssf 980x240 1