Valberedning och årsmöte på G

Träffar: 360

Information till LBS medlemmar 

Årsmöte mars 2021
Under mars månad kommer LBS att hålla sitt ordinarie årsmöte under förutsättning att smittsituationen så tillåter. Vi kommer i god tid att meddela det exakta datumet. Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan. Kallelse till mötet kommer via epost till samtliga medlemmar och via hemsidan.

Medlemsavgift 2021
Vi påminner också om att betala medlemsavgiften för 2021. Om du saknar faktura så ber vi dig ta kontakt med vår kassör på epost kassor@loftahammarsbatsallskap.se

För att få deltaga och ha rösträtt på årsmötet ska avgiften ha betalats in i god tid. Om du mot förmodan inte vill vara medlem längre är vi tacksamma om du meddelar kassören detta.

Nya medlemmar är självklart välkomna och du kan ansöka om detta på vår hemsida: https://www.loftahammarsbatsallskap.se/medlemssidor/medlemskap 


Motioner till årsmötet
Alla medlemmar är välkomna att lämna in motioner via epost till info@loftahammarsbatsallskap.se

Motionerna skall vara inlämnade senast den 28 februari.

Valberedningen
På årsmötet ska det i vanlig ordning väljas ett antal styrelseledamöter, suppleanter, revisorer etc.

Valberedningen har dragit igång sitt arbete med att föreslå lämpliga kandidater.

Om du har synpunkter eller förslag så hör av dig till någon i valberedningen:

Ping Sidbo - pingolarsa@gmail.com

Peter Lokrantz - peter.barbro@telia.com

Anneli Cronstrand - anneli.cronstrand@vallagruppen.com

 Peter French - sekreterare@loftahammarsbatsallskap.se

svenskasjo josefin ssf 980x240 1