lbsslide

Kallelse till årsmöte - Bygdegåren lör 3 okt kl. 14.00

Nu är det nytt årsmöte lördag den 3:e okt kl. 14.00 Plats Bygdegården

Protokoll inför årsmötet finns på hemsidan på vår sk. skyddade area.
Har du ingen inloggning kontakta Peter L på info@loftahammarsbatsallskap.se


Lite bakgrundsfakta. Nuvarande ordförande Stig Pettersson och kassör Berit Pettersson har valt att avgå från styrelsen. Kvarvarande styrelse har uppmanat till medling där vi kommit fram till flera gemensamma nämnare. Tanken och hela andemeningen med kommande årsmöte är att sittande styrelse avgår och en ny föreslagen styrelse tillträder.

Tanken med den nya styrelsen som kommer föreslås är att de tar vid det stora arbetet med att få klubben verksam igen med en aktiv seglarskola, det ska vara ett öppet klubbhus och det ska vara massor trivsamma aktiviteter. Detta är målsättningen.

Vi ser fram emot ett trevlig och givande årsmöte.

Kan du inte delta på mötet men vill delta, kan ni göra detta digitalt genom att klicka på nedan länk.
Det krävs en dator med Internetuppkoppling.
Säkraste metoden: Vill ni delta digitalt skicka ett mail till: mikael@vallagruppen.com så skickar jag er en unik inbjudan. Detta bör göras i god tid innan årsmötet.

OBS: Vi har nu testkört videomöte via mobil internetanslutning då "riktigt" internet saknas. Tyvärr kan vi notera att detta ej fungerar vilket innebär att vi ej kommer kunna erbjuda deltagande för årsmöte online. Vi hoppas i en framtid hitta mer driftsäkra lösningar.

Till mötesbilagor och dagordning bifogas även nedan punkter.

Årsmöte i Loftahammars Båtsällskap

Den arbetsgrupp som bildades efter det uppskjutna årsmötet har träffats vid två tillfällen och har i full enighet beslutat att föreslå årsmötet (med hänvisning till dagordningen för årsmötet)

att nuvarande ordföranden i LBS Peter Lokrantz väljs till mötesordförande för årsmötet och att Mikael Andersson väljs till sekreterare.

att resultat och balansräkning för 2019 fastställs.

att ansvarsfrihet för styrelsen för 2019 beviljas.

att verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret tas fram av den nytillträdande styrelsen.

att motioner och styrelsens förslag (propositioner) återkallas och utgår i dagordningen.

att en ny ordförande och styrelse väljs med två suppleanter.

att nya revisorer jämte suppleant och att en ny valberedning väljs.

Arbetsgruppen har fungerat som valberedning och har förslag på ny styrelse vilken presenteras på årsmötet.

Det är arbetsgruppens förhoppning att verksamheten kommer igång igen och med stöd från alla medlemmar i föreningen.

Mikael A – Larsa S – Peter L  - Erlandsson

SBU Svenska Sjö

Om oss

Vi verkar för ett säkrare och billigare båtliv. Vi samverkar med skolor och föreningar när det gäller segling och andra aktiviteter. När vinter gör sitt intåg erbjuder vi isjaktsegling i olika former.

Kontaktinformation

Loftahammars Båtsällskap
Sandbyhovsvägen 9
590 95 Loftahammar‎

Kontakta oss

Svenska Sjö - Försäkring

Genom att vara medlem i Loftahammars Båtsällskap erbjuds bra och billiga försäkringar genom Svenska Sjö. Bli medlem i LBS. Besök Svenska Sjö.