lbsslide

Kallelse till årsmöte 2022

Kallelse till årsmöte i Loftahammars Båtsällskap 2022

Välkommen till årsmöte i LBS 13 mars 2022 kl 14.00 i Bygdegården Loftahammar.

Årets möte kommer att ske på plats i Bygdegården Loftahammar. Efter årsmötet kommer LBS att bjuda på smörgåstårta med dryck och kaffe. 

Föranmälan till info@loftahammarsbatsallskap.seär önskvärd senast 7 mars så vi kan beräkna antalet platser och porttioner. Välkomna!

Medlemmar som inte har möjlighet att deltaga på plats, har möjlighet att deltaga online med hjälp av Microsoft Teams. Du behöver tillgång till en dator, mobil eller platta för att kunna vara med, samt en epostadress. OBS koppla upp dig i god tid innan mötet i fall något strular med tekniken. Föranmälan till info@loftahammarsbatsallskap.se är obligatorisk senast 7 mars. Du kommer sedan att få en länk till mötet med epost.

Årsmöteshandlingar inkl dagordning finns tillgängliga på genom klicka på denna rad!

OBS länken ovan finns också klickbar på vår web under Medlem/Protokoll. Dokument och underlag för mötet kommer att finnas tillgängliga online efterhand som de blir färdiga. Senast den 7 mars finns samtliga underlag inför mötet klara.

Alla medlemmar är varmt välkomna att deltaga på årsmötet, dock krävs att medlemsavgiften för 2022 är betald för att man ska få rösta. Familjemedlemsskap innebär att man endast har en röst inom familjen. Vid ankomstregistreringen anmäler man vem som röstar i familjen.

Om någon medlem har förhinder så är det möjligt för en medlem att agera ombud för en annan medlem. I detta fall krävs en skriftlig fullmakt. Den påskrivna fullmakten ska skickas till sekreterare@loftahammarsbatsallskap.se

Eller med vanlig post till Peter French, Trädgårdsmästarvägen 6, 594 70 Loftahammar.

Frågor och anmälan görs till info@lofthammarsbatsallskap.se

Om något krånglar vid uppkopplingen ring Ulf Tjernberg på 0709-494974 före mötet börjar

Varmt välkomna!

Styrelsen i LBS

SBU Svenska Sjö

Om oss

Vi verkar för ett säkrare och billigare båtliv. Vi samverkar med skolor och föreningar när det gäller segling och andra aktiviteter. När vinter gör sitt intåg erbjuder vi isjaktsegling i olika former.

Kontaktinformation

Loftahammars Båtsällskap
Sandbyhovsvägen 9
590 95 Loftahammar‎

Kontakta oss

Svenska Sjö - Försäkring

Genom att vara medlem i Loftahammars Båtsällskap erbjuds bra och billiga försäkringar genom Svenska Sjö. Bli medlem i LBS. Besök Svenska Sjö.