lbsslide

Kallelse till årsmöte i Loftahammars Båtsällskap 2021

Välkommen till årsmöte i LBS 21 mars 2021 kl 14.00.

Årets möte kommer att ske online med hjälp av Microsoft Teams.

Du behöver tillgång till en dator, mobil eller platta för att kunna vara med, samt en epostadress.

 

OBS koppla upp dig i god tid innan mötet i fall något strular med tekniken.

Föranmälan till info@loftahammarsbatsallskap.se är obligatorisk senast 15 mars. Du kommer sedan att få en länk till mötet med epost.

Årsmöteshandlingar inkl dagordning finns tillgängliga på. [+] Gå vidare här eller kopiera nedan länk till din webbläsare.

https://loftahammarsbatsallskap-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/info_loftahammarsbatsallskap_se/EniXNFjp7RFHrfdd30iwwn8BDJz31630R7uLg34qcBXEQw?e=mR1dEc

 

(kopiera in hela länken i webbläsaren) och tryck enter, så kommer ni till handlingarna. 

 

Kommer ni inte åt dokumenten?
OBS för dig som redan använder One Drive genom ett företag eller annan organisation så kan ni mötas av att man måste logga in. För att undvika detta gör så här. Kopiera länken ovan till LBS One Drive. Öppna din webbläsare och öppna ett nytt Privat fönster. Kopiera in länken och slå enter. Med det ska ej kravet om inloggning dyka upp.
Läs mer här om ni inte vet hur man öppnar ett sk. Privat fönster.
[+] Gå vidare här

 

Dokument och underlag för mötet kommer att finnas tillgängliga efterhand som de blir färdiga.

Endast medlemmar har möjlighet att deltaga på årsmötet, krävs att medlemsavgiften för 2021 är betald.

 

Egen närvaro via inloggning är nödvändig för att rösta. Är man flera personer som lyssnar på samma uppkoppling så kan endast den som är inloggad rösta. Se även om fullmakt nedan.

Det är möjligt för en medlem att agera ombud för en annan medlem. I detta fall krävs en skriftlig fullmakt. Den påskrivna fullmakten ska skickas till sekreterare@loftahammarsbatsallskap.se 

Eller med vanlig post till Peter French, Trädgårdsmästarvägen 6, 594 70 Loftahammar.

Om man är ovan att använda Microsoft Teams så finns det möjlighet att testa uppkopplingen och tekniken torsdag 18 mars kl 20.00.

Samtliga anmälda till årsmötet kommer att inbjudas att deltaga i detta testmöte med ett separat mail.

Om du vill kan du testa att installera Teams i förväg. Där beskrivs både uppkoppling via dator och via mobil, läs mer nedan:
https://support.microsoft.com/sv-se/office/ansluta-till-ett-m%C3%B6te-utan-ett-teams-konto-c6efc38f-4e03-4e79-b28f-e65a4c039508#ID0EBBAAA=Desktop

 

Frågor och anmälan görs till info@loftahammarsbatsallskap.se

Om något krånglar vid uppkopplingen ring Ulf Tjernberg på 0709-494974 före mötet börjar.

 

Välkomna!

Styrelsen i LBS

SBU Svenska Sjö

Om oss

Vi verkar för ett säkrare och billigare båtliv. Vi samverkar med skolor och föreningar när det gäller segling och andra aktiviteter. När vinter gör sitt intåg erbjuder vi isjaktsegling i olika former.

Kontaktinformation

Loftahammars Båtsällskap
Sandbyhovsvägen 9
590 95 Loftahammar‎

Kontakta oss

Svenska Sjö - Försäkring

Genom att vara medlem i Loftahammars Båtsällskap erbjuds bra och billiga försäkringar genom Svenska Sjö. Bli medlem i LBS. Besök Svenska Sjö.